Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944


51. WALNY ZJAZD SIPwK


Komunikat Prezydium Zjazdu


Dnia 1 grudnia 2012 r. w domu SPK, 206 Beverley St Toronto, odbył się 51. Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie.

Zebrani wybrali prezydium Zjazdu w składzie: przewodniczący Kazimierz Babiarz, wiceprzewodniczący Maria Świętorzecka, sekretarz Zbigniew Balkowski.

Członkowie SIPwK mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się z protokołem z poprzedniego Zjazdu, ze sprawozdaniem Prezesa, przewodniczących oddziałów, skarbnika, Komisji Rewizyjnej.

Zjazd wybrał nowe władze Stowarzyszenia w następującym składzie:

 • Hieronim Teresiński   — Przewodniczy
 • Kazimierz Babiarz   — Vice-przewodniczący
 • Janusz Majerski   — Sekretarz
 • Zbigniew Bałkowski   — Zastępca sekretarza
 • Andrzej Wojtala   — Skarbnik
 • Mariusz Kalisiak   — Sprawy członkowskie
 • Sławomir Basiukiewicz
 • Jerzy Bulik
 • Maria Świętorzecka

Zastępcy członków Zarządu Głównego:

 • Zbigniew Pieciul   — Webmaster
 • Gienadij Makarewicz
 • Janusz Niemczyk
 • Jan Jekiełek

Komisja Rewizyjna:

 • Andrzej Felińczak
 • Stanisław Kulina
 • Wacław Jabłoński
 • Grzegorz Tautt
 • Jacek Zlahoda.

Komisja Etyki

 • Sławomir Basiukiewicz

 • Jerzy Bulik

 • Jan Cytowski

 • Bogdan Gajewski

 • Jan Sapeta

Komisja Statutowa

 • Kazimierz Babiarz

 

Redakcja biuletynu „The New Link”

 • Kazimierz Babiarz

 • Krystyna Sroczyńska

 • Sławomir Basiukiewicz

 • Jerzy Bulik

 • Jan Jakiełek


W drugiej części z Zjazdu odbyła się dyskusja. Główne tematy dyskusji to przyszłość Stowarzyszenia, nowe formy działalności, sposoby pozyskiwania owych członków, sprawy finansowe.


Przewodniczący Zjazdu
Kazimierz Babiarz, P.Eng.

 

Prezydium Zjazdu: kol. kol Maria Świętorzecka, Kazimierz Babiarz, Zbigniew Bałkowski