Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944


Wrażenia z Warszawy - II Światowy Zjazd Inżynierów PolskichII   Światowy Zjazd Inżynierów Polskich

Sprawozdanie na stronach NOT:

W dniach 26-28 czerwca 2013 r. odbył się w Warszawie II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich.

Gośćmi pierwszego dnia Zjazdu byli: Olgierd Dziekoński – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, prof. dr hab. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Senator RP Andrzej Person – przewodniczący Senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Ekscelencja Alexandra Bugailiskis - Ambasador Kanady w Polsce, Ekscelencja Robin Barnett - Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce , prof. dr hab. inż. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych, prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce .

Prof. Andrzej Nowak - President Council of Polish Engineers in North America, Alexandra Bugailiskis - Ambassador to the Republic of Poland, Prof. Adam W. Skorek - Ph.D., Eng., FEIC, FIEEE, Maria Swietorzecka - Director, Association of Polish Engineers in Canada

Uroczyste wręczenie nagród "Mistrz Techniki" przyznanych w konkursie organizowanym przez FSNT NOT.

Wystąpienie mgr inż.  Krzysztofa Kluczewskiego  z Kanady w sesji „Techniki informacyjne”.

W sesji pn. „Stowarzyszenia naukowo-techniczne platformą spotkań nauki i biznesu” wspólną prezentację Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIPwK) przedstawili: Piotr Ostrowski, Ph. D., P. Eng. Senior Design Engineer – Darlington Nuclear, Ontario Power Generation i mgr inż. Maria Świętorzecka – dyrektor Zarządu Głównego SIPwK.

Na zakończenie zjazdu zatwierdzono ogólne przeslanie, a wnioski szczegółowe będą spisane i podane po wiadomości publicznej w terminie późniejszym na stronie NOT.


Przesłanie II ŚZIP


Motto:
Inżynier projektuje przyszłość
(Theodore von Kármán)


Zgromadzeni w Warszawie w dniach 26-28.06.2013 uczestnicy II ŚZIP wyrażają zadowolenie ze spotkania inżynierów polskich z kraju i z zagranicy licznie przybyłych ze wszystkich zakątków świata.

Polska w roku 2013 jest w niezwykle ważnej chwili dziejowej, co wynika z jednej strony z piętrzących się z różnych przyczyn wyzwań natury gospodarczej, społecznej i cywilizacyjnej, a z drugiej strony z wielkiej szansy na rozwój, którą stwarza budżet Unii Europejskiej na lata 2014-2020, bardzo korzystny dla Polski.

Projekty wykonane w tym okresie będą tworzyły mapę rozwoju kraju na przyszłe dekady. Dlatego bardzo ważne jest właściwe zdefiniowanie celów oraz pełne wykorzystanie istniejącego potencjału intelektualnego i materialnego do ich osiągnięcia. We wszystkich zagadnieniach rozwoju naszego kraju i we wszystkich jego dziedzinach, nawet niezwiązanych bezpośrednio z techniką, kluczowa jest rola nowych technologii. Tworzą je i wdrażają inżynierowie.

Świadomi tych wyzwań, swej roli w powinności, polscy inżynierowie pracujący w kraju i za granicą apelują do władz RP o odważne, pryncypialne i zgodne z dalekosiężną wizją zaplanowanie zrównoważonego rozwoju Polski, deklarują swój udział w dziele podnoszenia kraju na światowy poziom gospodarczy i cywilizacyjny oraz na miarę talentów i aspiracji Polski.


Sesja kończąca zjazd – prezentacja przesłania przygotowanego przez prof. Włodzimerza Kurnika - Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2008-2012, współinicjatora organizacji światowych zjazdów inżynierów polskich. Dalej po prawej stronie zasiadają prof. Nowak - prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Ewa Mańkiewicz-Cudny - prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, prof. Jan Szmidt - Rektor Politechniki Warszawskiej, Dipl. Ing. Andrzej Tombiński - wiceprezes Europejskiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, wiceprezydent Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii.


Dorobek II Zjazdu znajdzie się w Komunikacie Komisji Wnioskowej, która pracowała pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kurnika, byłego rektora Politechniki Warszawskiej.


Opr. Maria Świętorzecka

W opisie wykorzystano fragmenty publikacji internetowej Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT opracowanej przez mgr Janusza Kowalskiego.