Logo PIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Board of Directors


Bachtin Marzena - Toronto
Basiukiewicz Slawomir - Mississauga
Bulik Jerzy - Kitchener
Cytowski Jan - Toronto
Felinczak Andrzej - Hamilton
Gajewski Bogdan - Ottawa
Jablonski Waclaw - Mississauga
Kulina Stanislaw - Mississauga
Majerski Janusz - Toronto
Makarewicz Genadij - Toronto
Niemczyk Janusz - Toronto
Pieciul Zbigniew - Toronto
Rosiak Krzysztof - Montreal
Sochaj Andrzej - Mississauga
Sroczyńska Krystyna - Toronto
Świętorzecka Maria - Toronto
Teresinski Hieronim - Toronto
Wandzel-Mrugała,Jol. - Edmonton
Zaremba Maciej - Toronto


Komsja Rewizyjna:
Maria Swietorzecka (przew.)
Andrzej Felinczak
Stanisław Kulina

Komsja Etyki:
Sławomir Basiukiewicz (przew.)
Jerzy Bulik
Jan Cytowski
Bogdan Gajewski
Jan Sapeta

 

Head Executive Board Officers

Hieronim Teresinski – CEO
Jan Cytowski – Wiceprezes
Gienadij Makarewicz – Skarbnik
Janusz Niemczyk – Sekretarz
Marzena Bachtin – Dzial zatrudnienia
Slawomir Basiukiewicz – Fundraising, Redakcja New Link
Jerzy Bulik – Redakcja New Link
Zbigniew Pieciul – webmaster
Maria Swietorzecka – sprawy czlonkowskie, Redakcja New Link