Logo PIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


48-my Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w KanadzieKomunikat

15-go listopada 2008-go roku odbył się 48-my Walny Zjazd Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie. Zjazd miał miejsce w London, Ontario, w domu SPK przy 80 Ann Street.

Otwarcie.  Zebranie otwarto w drugim terminie z braku quorum. Po przybyciu spóźnionych uczestników i zarejestrowaniu mandatów, ustalone zostało minimum do wymaganego quorum na 199 zapłaconych składek.

W skład Prezydium Zjazdu wchodzili:
Przewodnicząca Vanessa Sapala-Hoppe, dwóch wiceprzewodniczących: Janusz Bujnowski i Adam Żochowski, sekretarz Krystyna Sroczyńska.

Odznaczenie honorowe KPK
Prezes SIP Hieronim Teresiński poinformowal, że kol. Jerzy Bulik i kol Ryszard Murynowicz zostali odznaczeni honorowymi odznakami KPK.

Sprawozdania
Przedstawione zostały sprawozdania ustepującego Zarządu i Komisji. Zarząd uzyskał absolutorium.

Wybory
Najważniejszym punktem obrad były wybory nowego Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki.

W skład nowego Zarzadu Głównego wchodzą:
Hieronim Teresiński - prezes
Kazimierz Babiarz - wiceprezes
Andrzej Wojtala - skarbnik 
Janusz Majerski - sekretarz 
Janusz Bujnowski - redaktor New Link 
Sławomir Basiukiewicz - redaktor New Link 
Mariusz Kalisiak - sprawy członkowskie 
Bob Wysocki - finansowanie  SIP 
Jan Jekiełek - kultura i sztuka 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Ryszard Murynowicz, Andrzej Felinczak, Stanislaw Kulina, oraz dwoch zastepcow: Bartlomiej Froncisz i Zbigniew Balkowski. 

W sklad Komisji Etyki wchodzą:
Wszyscy czlonkowie poprzedniej Komisji: Sławomir Basiukiewicz, Jerzy Bulik, Jan Janeczek, Juliusz Kirejczyk i Jerzy Zenkier.

Wnioski i dyskusja
Podczas Walnego Zjazdu poruszane były tematy organizacyjne jak i tematy związane z pozyskiwaniem nowych członków  SIP. Dyskutowano nad propozycją zmiany roku budżetowego na koniec roku kalendarzowego, a takze zmiany podane przez Komisję Statutową w/s regulaminów. Wnioski Komisji Statutowej powinny być zrewidowane i przekazane do ZG w ciągu 3-4 miesięcy w formie zaleceń, bez obowiązku sztywnego przestrzeganania. Mówiono też o tym, aby Zjazd odbywał się co roku. W zasadzie tak już jest, bowiem w latach, gdy nie ma Walnego Zjazdu, ma miejsce Zjazd Prezesów. Częstsze Zjazdy wszystkich członków byłyby trudne ze wzgledu na odległości. Proponowano organizowanie konferencji. Była prośba, aby członkowie pisali artykuły do "New Link". Przewodniczący Oddziałów są zaproszeni do udziału we wszystkich zebraniach ZG.

Zakończenie Zjazdu
Zjazd zakończył się w przewidzianym terminie. Następny Zjazd odbędzie się w Toronto.

Słowo od Przewodniczącej Zjazdu
Walny Zjazd przebiegł w miłej i konstruktywnej atmosferze. Wszyscy zgodnie uznali obrady Walnego Zjazdu za pomyślne.
Gratuluje serdecznie członkom nowego Zarządu Głównego oraz Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki. Życzę wszystkim wybranym udanej i owocnej kadencji.
Dziekuję wszystkim za przybycie i czynne branie udziału w obradach Walnego Zjazdu.
(Przypisek Sekretarza Zjazdu:
Duże podziękowanie należy się Oddziałowi London za doskonałą organizacje, przygotowanie poczęstunku, znakomity i ładnie podany obiad, obrusy i kwiaty na stołach. Wymienić należy nazwiska: Bartłomiej Froncisz, Mary Ferenc, Joanna Jankowska, Adam Żochowski, Józef Markiewicz i inni.
Na gorące podziękowanie zasługuje kol. Vanessa Sapala-Hoppe za udział w przygotowaniach i znakomite prowadzenie Zjazdu - KS).        

Przewodnicząca 48-go Walnego Zjazdu:

Vanessa Sapala-Hoppe

Wiceprezes odziału SIP w London