Logo PIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944


"Wine and Cheese Party" SIP w Toronto

Dnia 25 września 2010, w konsulacie RP miało miejsce tradycyjne spotkanie towarzyskie członków SIP, zorganizowane przez Oddział Toronto.

Oficjalne otwarcie poprzedziły rozmowy kuluarowe przy lampce wina, po czym przewodnicząca Oddziału Toronto SIP, Krystyna Sroczyńska, przywitała uczestnikóow i złożyła podziękowanie konsulatowi za udzielenie gościny. Następnie przedstawiła gości honorowych oraz zarząd SIP OT, kolegów z sąsiednich oddziałów SIP i innych gości. Podkreśliła więź i przynależność SIP do KPK, a w szczególności SIP OT do KPK OT. 

Gościem specjalnym był pan Jan Cytowski, prezes KPK OT, którego bogata kariera w zakresie działalności polonijnej, wywodzi się ze Stowarzyszenia Inżynierów Polskich. Początkowo wieloletni przewodniczący SIP Oddziału Toronto, przez kilka kadencji byl następnie prezesem ZG SIP. Po zakończeniu tej funkcji został prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Toronto i funkcję tę pełni nadal. Równocześnie był przewodniczącym Rady Kongresu, ktora jest nadrzędnym organem czuwającym nad poprawnością działania KPK.

Gościem specjalnym był także pan Jerzy Barycki, wiceprezes KPK ZG, który w pierwszym półroczu pelnił obowiązki prezesa ZG KPK. Wraz z małżonką są inżynierami i należą do PEO, Professional Engineers of Ontario. Pan Barycki prowadzi działalność z młodzieżą studencką, która jest zrzeszona w organizacji PISK, Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie. Jest członkiem wielu organizacji. Między innymi jest wspołtwórcą i prezesem Stowarzyszenia Polsko-Kanadyjskich Biznesmenów i Professionalistów w Windsor.

Honory domu pelnil pan konsul Wojciech Dzięgiel, dobrze juz znany w SIP i KPK. W ubiegłym roku wziął udział w naszym opłatku i uczestniczył w wielu uroczystościach kongresowych. Obecny był także pan konsul Andrzej Janik.

Zarząd Główny SIP reprezentował kol. Hieronim Teresiński, prezes i inni członkowie ZG. Hieronim był poprzednio przewodniczącym Oddziału Toronto. Przedstawiony został zarząd Oddziału SIP OT: Mariusz Kalisiak, wiceprzewodnicząy, kol. Kazimierz Babiarz skarbnik (zarazem członek Rady Dyrektorów Credit Union), kol. Jan Cylke przedstawiciel zarządu do spraw kulturalnych. Oddział Mississauga reprezentował kol. Sławomir Basiukiewicz, przewodniczący, wraz z kolegami. Z Komisji Rewizyjnej był kol. Wojciech Piątek. Przybyli też koledzy z Oddziału Kitchener.

Było wielu innych gości, wśród nich maestro Andrzej Rozbicki, Agata Pilitowska, aktorka i prezenterka programu TV "Z Ukosa" oraz Małgorzata Maye, wybitna mezzosopranistka, oddana działalności na rzecz epilepsji.

Piewszy wystąpił kol. Hieronim Teresiński. Mówił o historii SIP i jak się to  zaczęło, kiedy w 1941 inżynierowie, w tym wielu lotników, przybyli z Anglii i z Francji. Mówil o tym, co obecnie robi SIP: międzyoddziałowe ogniska i pikniki, "wine and cheese party", konferencje i spotkania na tematy techniczne, klub filmowy prowadzony przez kol. Michała Adamskiego i kol. Jacka Zlahodę. O tym, że staramy się załatwić świadczenia dla członków. Mieliśmy ubezpieczenia grupowe. Mamy ulgi na pożyczki z Credit Union. Wydajemy "New Link". Podał, jaka będzie tematyka na spotkaniach w niedalekiej przyszłości: komunikacja w mieście, samochody elektryczne i inne tematy. O tym, że nadchodzą dwa walne zjazdy, zarówno KPK jak i SIP. Zapewniał, że wszelkie nowe pomysły i inicjatywy są mile widziane i że poszukujemy osób do pracy w zarządzie.

Pan Jerzy Barycki nadmienił, że jest inżynierem, współpracuje z SIP od kilku lat, między innymi z prezesem Hieronimem Teresińskim przy konferencji w Warszawie, dotyczącej elektrowni jądrowych. Mówił, że Kanada ma technologie do budowy reaktorów atomowych Candu 6, Polska szuka niezależności energetycznej. Powiedział o A.E. Kierzkowskim, który też był inżynierem budownictwa.  Wręczyl portret A.E. Kierzkowskiego prezesowi Hieronimowi Teresińskiemu.

Pan Konsul Wojciech Dzięgiel powiedział dużo serdecznych słów pod adresem SIP, z życzeniami miłego spotkania

Pierwszy przedstawiony, pan Jan Cytowski, wystąpił na końcu. Nawiązał do przedmówców, którzy mówili co dzieje się w SIP teraz, co działo się na początku, ale mało mówiono, co działo się w latach 80-tych, kiedy napływała nowa fala inzynierów. SIP stanął wtedy na wysokości zadania. Były kursy integracyjne,  organizowane przez braci Hurynów. Były spotkania z inżynierami, którzy już byli zatrudnieni w przemyśle i pomogli nowoprzybyłym zdobyć "Canadian experience". Wielu znalazło, dzięki temu, pierwsze prace. Kanada powinna być wdzięczna inżynierom za to, że dostała tak dużo wykształconych ludzi. SIP pomógł w procesie adaptacyjnym inżynierów.

Po powitaniach i przemówieniach miał miejsce koncert fortepianowy w wykonaniu młodej pianistki Jacqueline Mokrzewski. Jacqueline zagrała kilka utworów Chopina i Rachmaninowa. Okazało się, że Jacqueline obchodziła w tym dniu swoje urodziny, które cała sala uczciła zaśpiewaniem "Sto lat", przy akompaniamencie Maestro Rozbickiego. Posypały się życzenia. Wielu pamiętało solenizantkę z czasów jej dzieciństwa.

Przewodnicząca Oddziału Toronto, Krystyna Sroczyńska, z Jacquelin Mokrzewski po koncercie.

Frekwencja była bardzo dobra, magia pięknego miejsca przyciągała. Niektórzy goście byli w konsulacie po raz pierwszy. Było wino, kawa, herbata i zimne napoje. Artystycznie przygotowane tace z serami i wędlinami oraz deser i inne zakupy, to zasługa Mariusza Kalisiaka. Owoce i to i owo, ja przygotowałam (KS). Tak zwana "bramka", czyli wstęp przy wejściu, obsługiwana była wzorowo. Dana Cylke spisała się na medal. Kaziu Babiarz wszystko fotografował. Janek Cylke wszystkiego doglądał. Dużą pomoc uzyskaliśmy od Konsulatu i państwa Beaty i Zbigniewa Wilczyńskich, którzy bezinteresownie wraz z nami nad całością czuwali. Serdecznie dziekujemy. 

Krystyna Sroczyńska - przewodnicząca SIP OT.
Fotografie: Krzysztof Filaber