Logo PIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944


Bankiet z okazji 70-lecia Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie

Jubileuszowy bankiet z okazji 70 lecia SIP odbył się w sobotę 22 października 2011, w domu SPK z udziałem około 140 uczestników. Wśród gości honorowych była prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowska, p.o. prezes KPK Okręgu Toronto Juliusz Kirejczyk, posłowie Władysław Lizoń i Ted Opitz, konsul d.s. Polonii i Promocji Grzegorz Jopkiewicz, gospodarze domu Koła 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów p.o. prezes Zofia Śliwińska i pani Irena Kremblewska, która jest zarazem wiceprezesm Federacji Polek w Kanadzie. Z Federacji Polek w Kanadzie była też prezes Ogniwa 1 Elżbieta Sulatycka. Licznie reprezentowane było Koło Pań "Nadzieja" z prezes Haliną Drożdżal. Z Fundacji im. W. Reymonta przybył prezes Kazimierz Chrapka, z Polskiego Instytutu Badawczego, Joanna Lustańska. Z USA przyjechał prof. Andrzej Nowak, prezes Rady Inżynierów Ameryki Północnej IAP, wykładowca Uniwersytetu Stanu Nebraska, a wraz z nim przybył Krzysztof Kluczewski, sekretarz Rady IAP, zamieszkały w Whitby.

SIP reprezentowali koledzy z oddziałów: Hamilton, Andrzej Feliczak; Kitchener, Jerzy Bulik; Mississaga, Sławomir Basiukiewicz; Ottawa, Jan Janeczek; Toronto, Krystyna Sroczyńska. Szczególnie wzruszająca była obecność kol. Ryszarda Murynowicza z Oddziału Hamilton, który przyjechał mimo ciężkiej choroby.

Po koktajlach i rozmowach towarzyskich nastąpiło oficjalne otwarcie uroczystości przez prezesa SIP Hieronima Teresińskiego. Prezes powitał uczestników i przedstawił gości honorowych, członków zarządu głównego SIP i przewodniczących oddziałów. Przedstawieni zostali zasłużeni najstarsi stażem członkowie SIP obecni na bankiecie: kol. Les Bachorz, Tomir Bałut, Henryk Raston, Andrzej Wyszkowski i Maciej Zaremba. Powitany został pan Andrzej Wierzbiński, którego wujek Jan Zubko był jednym z zalożycieli STP w roku 1941.

Po powitaniach zabrali głos goście honorowi.

Pierwszy wystąpił poseł Władysław Lizoń. W swoim przemówieniu zwrócił uwagę na sprawy, które on jako byly prezes KPK promuje w parlamencie, z myślą o Kongresie. O roli Kongresu mówiła dalej prezes KPK Teresa Berezowska, której ojciec był w dawnych latach członkiem STP OT. Z kolei wystąpił prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk, członek SIP, dawny przewodniczący oddziału Toronto, obecnie przewodniczący Komisji Etyki przy ZG SIP. Konsul d/s Polonii i Promocji Grzegorz Jopkiewicz złożył życzenia i gratulacje. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prof Andrzej Nowak, prezes Rady Inżynierów IAP. Ted Opitz przeczytał list z gratulacjami. Odczytany też został list gratulacyjny, który przysłał hon. Gary Goodyear, minister d/s nauki i techniki w rządzie kanadyjskim. Przekazany został list z gratulacjami od Jesse Flisa w imieniu dyrekcji Domu Kopernika. Mer Mississaugi Hazel McCallion przysłała życzenia z podziękowaniem za zaproszenie. Życzenia przekazał rownież jego Excellencja Ambasador RP Zenon Kosiniak-Kamysz.

Przemawia poseł Władysław Lizoń
Ted Opitz prezentuje list gratulacyjny.
Prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk
Przemawia prof. Andrzej Nowak IAP

Po części oficjalnej podany został obiad, przygotowany przez „Elabis Catering”.

Po obiedzie prezes Teresa Berezowska wręczyła odznaki honorowe KPK, przyznawane w uznaniu wybitnych zasług dla dobra Polonii Kanadyjskiej. Odznaki otrzymali: złote - Hieronim Teresiński i Krystyna Sroczyńska, srebrne - Sławomir Basiukiewicz i Kazimierz Babiarz, brązowe - Gienadij Makarewicz i Maria Świętorzecka.

Złota odznaka honorowa KPK dla Krystyny Sroczyńskiej
Kazimierz Babiarz
Gienadij Makarewicz
Maria Świętorzecka
Hieronim Teresiński

Główny mówca wieczoru, kol. Jerzy Bulik, naświetlił wkład polskich inżynierów w rozwój Kanady i polskiej społeczności w Kanadzie. To znakomite i obszerne wystąpienie zostało wysłuchane z dużą uwagą przez uczestników bankietu.

Kol. Jerzy Bulik naświetlił wkład polskich inżynierów w rozwój Kanady i polskiej społeczności w Kanadzie.

Podczas bankietu wspaniale prezentowała się wystawa “Polish Spirit”, przedstawiająca wielu znakomitych Kanadyjczyków polskiego pochodzenia, zasłużonych dla Kanady. Jest wśród nich wielu inżynierów, którzy na przestrzeni ostatnich 70 lat byli członkami SIP. Jest to niezwykłe cenne, że wybitni inżynierowie, którzy przeszli już do historii SIP, znaleźli się na planszach tej pięknej wystawy. Wystawę obejrzeli już wielokrotnie mieszkańcy Toronto i innych miast, a pewnie niebawem trafi do Polski, gdzie będzie sławić pamięć polskich inzynierów z Ontario, którzy przynieśli chlubę naszej organizacji, świętującej swój jubileusz. Wystawę, opracowaną przez Feredację Polek w Kanadzie, udostępniła prezes Iwona Bogorya, za co składamy serdeczne podziękowanie.

Wśród innych atrakcji była wystawa dzieł sztuki, sprowadzona przez kol. Jana Jekiełka i loteria z nagrodami w postaci pięknych koszy z alkoholem, ufundowanych przez firmę Peter Mielżynski Canada Ltd. Loteria była zasługą kol. Jana Cylke. Podczas bankietu wyświetlane były na dużym ekranie zdjęcia z różnych imprez SIP, przygotowane przez kol. Marię Świętorzecką.

Koncert młodego pianisty polskiego pochodzenia, zdobywcy wielu nagród, Edgara Suskiego, który wraz ze swoim kolegą wykonał utwory Chopina i inne, został przyjęty entuzjastycznie i nagrodzony wielkimi oklaskami.

Pianista Edgar Suski

Bankiet 70 lecia SIP byl wydarzeniem dużej rangi. Sukces samego bankietu oraz całych obchodów jubileuszu zawdzięczamy w dużej mierze zaangażowaniu zarządów SIP, Głównego i Toronto. Szczególne podziękowania od prezesa dla  Krystyny Sroczyńskiej, przewodniczącej oddziału Toronto SIP (i nawzajem, KS).  

Wpłynęły na jubileusz donacje od KPK OT, Funduszu Wieczystego Milenium, Placówki 114 SWAP i Credit Union. Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie sponsorom.

Janusz Majerski i Andrzej Wojtala
Alicja Willman i Hieronim Teresiński ze zwycięzcami loterii
Alicja Willman, Krystyna Sroczyńska i Halina Brzezińska przyjmują gości 

W pracach przygotowawczych brali udział: kol. Janusz Majerski, Zbigniew Balkowski, Maria Świętorzecka, Kazimierz Babiarz, Mariusz Kalisiak, Jerzy Bulik, Jan Cylke, Gienadij Makarewicz, Jan Jekiełek, Zbigniew Pieciul, Andrzej Wojtala, Hieronim Teresiński, Krystyna Sroczyńska i inni. Ogromny wkład w przygotowanie jubileuszowego biuletynu „The New Link” włożyli kol. Sławomir Basiukiewicz, Maria Świętorzecka i cały zespół redakcyjny. W wysyłaniu zaproszeń i zawiadomień, sprzedaży biletów i wielu innych zajęciach była mocno zaangażowana kol. Halina Brzezińska. Pomagała też kol. Alicja Willman, zdobywając sympatię przy sprzedawaniu biletów na loterię.


Krystyna Sroczyńska, przewodnicząca SIP OT.

Fotografie: Stanisław Wyka