Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944


Spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw budowlanych z Polski

 

Na przełomie listopada i grudnia 2011 przebywała w Kanadzie około 50-osobowa delegacja przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych z Polski. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów handlowych między Polską i środowiskiem polonijnym w Kanadzie.

Delegacja przybyla na targi Construct Canada. Ich przyjazd był załatwiany przez biuro podroży. Gośćmi opiekowało się biuro Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji WPHI z Montrealu pod przewodnictwem pana konsula Włodzimierza Leszczyńskiego, którego już niejednokrotnie mieliśmy okazję poznać w SIP.

Kol. Krystyna Sroczyńska wraz z Grupą Świętokrzyską. Od lewej: Prof. dr. hab. inż. Stanislaw Adamczak, Rektor, Politechnika Świętokrzyska; Prof. Jerzy Zbigniew Piotrowski, Politechnika Świętokrzyska; Mirosław Buczkowski, Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji "Dorbud" Kielce;  Mgr Grzegorz Tworek, V-ce Prezes Zarządu "Dorbud" Kielce; i dalej Mgr inż. Stanisław Żak, Prezes Zarządu "Dorbud" Kielce; Janusz Wielgus, Dyrektor ds. Realizacji Inwestycji "Dorbud" Kielce; Józef Dąbek, Prezes Zarządu Kopalnia Wapienna "Morawica" S.A. Kielce; Stefan Sikora (syn), Właściciel "Stefmar" Warszawa; Leonard Sikora (ojciec), prezes BIO-MED.

 

Goście przybyli w dwóch grupach. Grupa Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa ze Szczecina przybyła 28 listopada, a następnego dnia najliczniejsza grupa Świętokrzysko-Podkarpacka, zorganizowana przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową w Kielcach, w skład której wchodzili przedstawiciele firm budowlanych i producentów materiałów budowlanych, regionalnych izb przemysłowo-handlowych, Politechniki Świętokrzyskiej i inni.

Wraz z dyrektorami i właścicielami przedsiębiorstw z Polski przybyli m.in. prezes Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Ryszard Zbróg, i z Politechniki Świętokrzyskiej rektor, prof. dr. hab. Stanisław Adamczak oraz dziekan prof. Jerzy Zbigniew Piotrowski.

Spotkanie w siedzibie SIPwK w Toronto, przy 206 Beverley St.

Na początku tygodnia goście zwiedzili gotową linię metra Sheppard, budowę metra w kierunku Hwy 7 oraz fabrykę Lovat / Caterpillar, w której produkuje się maszyny TBM do wiercenia tuneli. Wycieczki poprowadzili koledzy z SIP.

Bardzo dużo czasu poświęcił kol. Wiesław Chojnacki, który oprowadzał kolejno dwie grupy po istniejącym metrze. Rownież pan Sławek Strzemieczny załatwił i asystował przy zwiedzaniu budowy linii metra w kierunku Hwy 7. Obaj towarzyszyli nam w fabryce Lovat.

Zwiedzanie linii metra z Wiesławem Chojnackim (pierwszy z prawej).

Wieczorem w środę 30 listopada o godzinie 18:00 w siedzibie SIP przy 206 Beverley Street, miało miejsce spotkanie z polską delegacją, na które zostali zaproszeni wszyscy członkowie SIP oraz osoby zainteresowane wymianą handlową z firmami polskimi w dziedzinie budowlanej.

Na początku spotkania, zanim została podana gorąca kolacja, ufundowana przez WPHI Montreal, odbyły się rozmowy przy lampce wina. Po kolacji nastąpiło oficjalne powitanie i przedstawienie celu wizyty.

W programie były dwie prezentacje:
1. Budowa nowej linii kolejki podziemnej w Toronto.
2. Nowe lotnisko Quito w Ekwadorze.

Nasz kolega z SIP Wiesław Chojnacki, menadżer w TTC, mówił o planach rozbudowy metra w Toronto, oraz o aktualnej rozbudowie linii metra w kierunku Hwy 7. Pracujący z nim Sławek Strzemieczny, menadżer projektu na budowie metra, który oprowadzał wycieczkę po terenie, gdzie spuszczone zostały juz dwie maszyny TBM wiercące tunel, przedstawil odmienny temat. Mówił o poprzedniej budowie, w ktorej brał udział, budowie lotniska Quoto w Equadorze. W obu prezentacjach pokazano kilka filmów z przebiegu prac na tych budowach.

 

Radca Handlowy Wlodzimierz Leszczyński (drugi z lewej).

Radca Handlowy Wlodzinierz Leszczyński i kol. Hieronim Teresiński otwierają spotkanie.

Kol.Maria Świętorzecka, Zbigniew Balkowski i Kazimierz Babiarz wraz z delegatem.

Przemawia Ryszard Zbróg, Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Kielce.


Ryszard Zbróg, Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Kielce, wręcza płaskorzeźbę kol. Krystynie Sroczyńskiej, Przewodniczącej SIP OT
Ryszard Zbróg, Prezydent Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Kielce, wręcza album kol. Hieronimowi Teresińskiemu, Prezesowi SIPwK.

Prelekcja kol. Wiesław Chojnacki.

Prelekcja, pan Sławek Strzemieczny.

Goście z Polski byli bardzo zainteresowani prezentacją, podobnie jak z zainteresowaniem uczestniczyli w wycieczkach i szczerze dziękowali za to, jak zostali przyjęci. Prezes Ryszard Zbróg, przekazał w darze prezesowi SIPwK i przewodniczącej SIP OT oraz prelegentom, przywiezione z Polski albumy i pięknie oprawioną metalową płaskorzeźbę przedstawiającą klasztor na Świętym Krzyżu z wygrawerowaną dedykacją. Przekazano też książki, kalendarze i wydawnictwa firm.

Na zakończenie podany został deser i kawa i przez chwilę jeszcze prowadzone były rozmowy w małych grupach, wymieniane adresy i wizytówki. Goście przywieźli nam z kraju powiew ziemi ojczystej. Pytali nas skąd pochodzimy i interesowali się naszym życiem tutaj.

Kilka osób miejscowych, uczestniczących w spotkaniu, zadeklarowało chęć zapisania się do SIP.

 

 

Tekst: Krystyna Sroczyńska
Fot.: Maria ŚwIętorzecka, Eugeniusz Dobosz