Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944


Budowlańcy polscy w Toronto


Spotkanie Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie z przedstawicielami przedsiębiorstw budowlanych z Polski. 

Na początku grudnia 2013 przebywała w Kanadzie delegacja przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych z Polski. Delegacja przybyła na targi “Contruct Canada”.

W czwartek 5 grudnia o godzinie 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, w budynku SPK przy 206 Beverley St., miało miejsce spotkanie z polską delegacją, na które zostali zaproszeni wszyscy członkowie SIP oraz osoby zainteresowane tematyką architektury i budownictwa. Celem spotkania z SIP było nawiązanie kontaktów handlowych między Polską i środowiskiem polonijnym w Kanadzie.

Goście z Polski przybyli na spotkanie wraz z przedstawicielami biura Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji WPHI z Montrealu, z którymi już niejednokrotnie mieliśmy okazję się poznać w SIP: Rafal Pawlak, Radca Handlowy, i Michal Korczak - wicekonsul ds. handlowych. Byli też sponsorzy spotkania, przedstawiciele Międzynarodowych Targów Poznańskich: Katarzyna Supa i Bartosz Dembiński oraz Dariusz Muślewski - dyrektor Targów. Obecni byli także: Marek Drywa - Chief Financial Officer IFL Consulting, biura projektów z Calgary, główny projektant między innymi „Niagara Tunel” i Metro w Warszawie oraz Stephen Klus - Canada Poland Chamber of Commerce.

W spotkaniu uczestniczył Juliusz Kirejczyk, członek SIP Oddziału Toronto, były przewodziczący tego oddziału, obecnie prezes KPK OT, a zarazem przewodniczący Rady KPK. Z młodego pokolenia był Michał Kowalczyk, prowadzący Komisję Młodzieżową w Zarządzie Głównym KPK, harcerz, inżynier budowlany, pracujący w biurze projektów Goldberg Associates.

Na początku spotkania podana została gorąca kolacja i odbyły się rozmowy przy lampce wina. Po kolacji.nastąpiła część oficjalna. Prowadzący spotkanie prezes ZG SIP Hieronim Teresiński przywitał zebranych, podał tematykę wieczoru i przedstawil gości, po czym kolejno przedstawili się wszyscy uczestnicy.

Inż. Bogdan A. Podgórniak

W programie była prezentacja inżyniera budownictwa Bogdana A. Podgórniaka - praktyka, projektanta budynków wysokościowych, właściciela Biura Projektów PSE “Podgorniak Structural Engineering”. Tematem prezentacji były: Budynki wysokościowe - zagadnienia konstrukcyjne, rozkład sil. Wytrzymałość budynków - ciężar własny, napór  wiatrów. Siły skrętne działające na budynek, kolumny i podłogi.

Byla to doskonała prezentacja fachowca, doświadczonego praktyka, mówiącego z dużą swadą i komunikatywnie o zagadnieniach technicznych popartych konkretnymi przykladami. Wykład był bardzo przystępny także dla osób spoza branży budowlanej. Prelegent omawiał projekty, nad którymi pracował: „London Wharf”, wysokościowce na Florydzie, wysokościowce w Mississaudze. Te ostatnie, powszechnie znane jako „Marilyn Monroe”, współczesne ikony kanadyjskie, jak wiele innych, projektowane były przy współudziale polskich inżynierów.

Polscy inżynierowie w Kanadzie mają długą  tradycję w dziedzinie projektowania, np. budowa CN Tower, Gardiner Express i inne.

Było to kolejne bardzo dobre i udane wydarzenie w życiu i działalności Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, zorganizowane przez Zarząd Główny SIP przy dużym współudziale Oddziału Toronto. Szczegolnie mocno był zaanagazowny prezes Zarządu Głównego SIP, członek SIP OT, kol. Hieronim Teresiński - dusza i filar stowarzyszenia.

Po wykładzie zawiązała się dyskusja i padaly pytania. Temat spotkania przyciągnął wielu członków i przyjaciół SIP. Byli m.in. Janusz Majerski, Kazimierz  Babiarz, Jerzy Turek, Emil Broś, Janusz Niemczyk, Janusz Łabędź, Anna i Adam Ryk, także nasi sympatycy, jeszcze nie członkowie, Hania i Bartosz Deczkowski, oraz rzesze gości, przedstawiciel mediów Marek Gołdyn i znakomity fotograf Krzysztof Filaber.

Sprawozdanie przygotowali:

Krystyna Sroczyńska, Oddział Toronto SIP
i Sławek Basiukiewicz, Oddział Mississauga SIP.

Fot. Krzysztof Filaber