Logo PIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Join Us:

Anyone interested in becoming a member of our Association should fill in the following membership application (PDF) and contact the nearest APEiC Branch. If there is no branch office in your vicinity, please contact the Head Office. We will be happy to help organizing the new Branch.  As per our by-laws, at least ten new members can form a new Branch and The Board of Directors determines its territory.

Excerpt from APEiC By-laws:

The membership of the Association shall consist of the following classes of members: Honorary Members, Members, Technology Members, Professional Affiliates and Sustaining Members.

  • Persons who have graduated from a school of engineering recognized by the Board of Directors, or who are members of an institute or association whose membership qualifications are recognized by the Board of Directors, may be admitted as Members.
  • Persons with at least high school education, who are not qualified for Member status in the Association but who are associated with engineering in the pursuit of a common technical activity may be admitted as Technology Members.
  • Persons possessing a university degree or its equivalent in a field other than engineering, who desire to work in conformity with the objectives of the Association may be admitted as Professional Affiliates.
  • Associations, Corporations and all other persons who do not meet the above requirements and who desire to support the Association are eligible for Sustaining Membership
  • Honorary membership may be awarded by the Association in recognition of special services to the association or special services in the promotion of its objectives.

Voting members shall be Members, Technology Members and Professional Affiliates.

Following officers: President, Vice-President, Secretary, Directors, Branch Council Chairmen, Branch Council Vice-Chairmen, Auditing Committee Chairmen shall be Members of the Association. All other officers shall be voting members of the Association.Zostań członkiem SIPK

Osoby zainteresowane wstąpieniem do Stowarzyszenia powinny wypełnić następujący formularz członkowski (w formacie PDF) i skontaktować się z miejscowym Oddziałem SIP. Jeśli w danym rejonie nie ma jeszcze komórki naszego Stowarzyszenia, należy skontaktować się z Zarządem Głównym. Udzielimy niezbędnej pomocy w zorganizowaniu nowego Oddziału. Zgodnie ze Statutem, wystarczy 10 osób by powołać nowa jednostkę terenową Stowarzyszenia.

Wyjątek ze Statutu SIPK:

Stowarzyszenie składa się z następującej kategorii członków: honorowy, zwyczajny, technolog, afiliowany i wspierający.

  • Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która posiada dyplom wyższej uczelni technicznej.
  • Członkiem technologiem może zostać osoba legitymująca się świadectwem ukończenia minimum szkoły średniej, który nie kwalifikuje jej do kategorii członka zwyczajnego, ale której działalność zawodowa związana jest z technika.
  • Członkiem afiliowanym może zostać osoba, która posiada dyplom wyższej uczelni o profilu nietechnicznym, ale która wyraża ochotę do działania w kierunku realizacji celów określonych przez statut Stowarzyszenia.
  • Organizacje oraz osoby fizyczne, które nie spełniają powyższych wymagań, ale które wyrażają wolę popierania Stowarzyszenia mogą uzyskać status członka wspierającego.
  • Osoby szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia mogą zostać wyróżnione tytułem członka honorowego.

Prawo głosu maja członkowie zwyczajni, technolodzy i afiliowani.

Następujące funkcje: prezesa i vice-prezesa, sekretarza, przewodniczącego i vice-przewodniczącego oddziału oraz przewodniczącego komisji rewizyjnej musza być piastowane przez członków zwyczajnych. Wszystkie inne funkcje mogą być sprawowane przez członków uprawnionych do głosowania.