Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944


Jesienne spotkanie SIP

Sobota, 28 września 2013 r., w Parku im PaderewskiegoTradycyjne "Wine and Cheese Party" Oddziału Toronto SIP, zaplanowane było w tym roku jako międzyoddziałowe "Jesienne Spotkanie SIP", organizowane przy współudziale Zarządu Głównego i Oddziału Mississauga. Zaproszone były wszystkie oddziały.

Miejsce w pięknym parku im Ignacego Paderewskiego gościnnie udostępniła nam Placówka 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej z komendantem Krzysztofem Tomczakiem.

Spotkanie odbywało się w sali bankietowej parku ale ze względu na piękną pogodę sporo czasu spędziliśmy na świeżym powietrzu.

W spotkaniu uczestniczyła prezes KPK, pani Teresa Berezowska, oraz prezes KPK Okręgu Toronto, pan Juliusz Kirejczyk.

* * *

Było nas 55. Wszyscy przyczynili się do tego, że Jesienne Spotkanie SIP bardzo się udało. 
KS.

 

Fotografie:
Kazimierz Babiarz, Sławek Basiukiewicz