Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944


Andrzej Wojtala (1940-2014)

 

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że po długiej chorobie, we wtorek 29 lipca, zmarł nasz Kolega Andrzej Wojtala.

Przez wiele poprzednich lat Andrzej był przewodniczącym Oddziału Toronto Stowarzyszenia Inżynierów Polskich i skarbnikiem. Do konca współpracował ze skarbnikiem SIP OT i do końca był skarbnikiem Zarządu Głównego SIP. W ciągu ostatniego roku, zmożony ciężką chorobą, Andrzej nie mógł uczestniczyć w wydarzeniach SIP, ale przez cały czas kontaktował się z nami i wykonywał swe obowiązki. Obok czołowych funkcji pełnionych w SIP, Andrzej Wojtala byl długoletnim przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Funkcję tę pełnił do końca.

Andrzej był niepowtarzalnym kolegą, pełnym energii i bardzo oddanym. Był mocno związany z Kołem 20 Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, gdzie SIP ma swoją siedzibę.

Zmarł w szpitalu. Będzie pochowany w Krakowie. Nabożeństwo żałobne zostało odprawione w Toronto 12 sierpnia. Andrzej pozostawił w smutku żonę Joannę i syna Tadeusza. Łączymy się z Nimi w smutku.

Zarząd SIPwK