Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Toronto: Opłatek z kolędamiW sobotę 14 stycznia 2017 r. członkowie Stowarzyszenia Inżynierów Polskich Oddziału Toronto, wraz z kolegami z innych oddziałów i gośćmi, spotkali się na „Opłatku” w domu SPK. Na świąteczne ucztowanie każdy przyniósł coś w darze na wspólny stół.

Na spotkanie przybyło wielu znakomitych gości aktywnie uczestniczących w życiu polonijnym, ale gościem honorowym było nowonarodzone Dzieciątko Boże, któremu oddano chwałę poprzez modlitwę, łamanie się opłatkiem i przepiękne kolędowanie.


Modlitwę przed opłatkiem odmówił prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń. Chór „Novi Singers” i z nimi przy fortepianie Maestro Maciej Jaśkiewicz, przynieśli w darze muzykę i śpiew. Na akordeonie grała Teresa Mazurek, na skrzypcach Mariola Frąckowiak.

Muzyka i śpiew i wesoła nieprzerwana uczta wypełniły całe spotkanie. Na stolach bylo jedzenia i picia w bród, a także moc słodyczy, w tym piernik przywieziony przez Marysię wprost na stół od warszawskiego Bliklego.

Torontoński chór „Novi Singers”, powołany przez Maestro Macieja Jaśkiewicza, powstał we wrześniu 2014 roku. Od pierwszego koncertu chór odnosi ogromne sukcesy i wywołuje spontaniczne owacje. „Novi Singers” śpiewają pieśni tradycyjne, religijne, patriotyczne i lekkie piosenki w języku polskim. Sięgają też po utwory nowoczesne i międzynarodowe. Chór nieustannie rośnie i wzbogaca swój różnorodny repertuar.

Teresa Mazurek i Mariola Frąckowiak uświetniły i uprzyjemniły spotkanie muzyką świąteczna, wplatając tu i tam wesołe melodyjki z dawnych lat. Ten znakomity duet akordeon i skrzypce znany jest w świecie polonijnym od wielu lat.

Dzięki kolędom w wykonaniu znakomitych artystów i bogatemu kulinarnemu wkładowi wszystkich uczestników, tegoroczny opłatek zdobył miano najlepszego. Cieszy to organizatów Opłatka, szczegolnie na zakończenie jubileuszowego roku 75 lecia SIP.

Krystyna Sroczyńska

Fot.: Kazimierz Babiarz, Leszek Dżbik, Jadwiga Ferens, Marysia Swiętorzecka.