Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Spotkanie z delegacją IPNW dniach 14–17 lutego delegacja IPN w składzie Jan Baster – zastępca prezesa IPN, Adam Siwek – dyrektor Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa oraz Agnieszka Jędrzak – kierownik Samodzielnej Sekcji Kontaktów Międzynarodowych w Biurze Prezesa IPN przebywała w Kandzie. 16 tego lutego 2018 roku w sali Narodowego Związku Polskiego (ZNP) na ulicy Judson w Toronto odbyło się spotkanie z delgacją Instytutu Pamieci Narodowej z Polonią. Na spotkaniu było około 150 osób. Sala ZNP na Judson była wypełniona prawie w całości. W tym ze Stowrzyszenia Inżynierów Polskich na spotkaniu byli obecni: Hieronim Teresinski, Jan Cytowski, Stanisław Kulina, Maria Swiętrzecka, Emil Broś, Janusz Niemczyk.


Delegacja IPN przyjechała do Kanady w celu przedyskutowania z przedstawicielami rządu kanadyjskiego możliwości przyłączenia się IPN'u (Polski) do budowy pomnika Ofiar Komunizmu. Na spotkaniu z Polonią członkowie IPN'u na wstępie opowiedzieli o IPNie i o poszczegolnych działach IPN i celach działalnosći IPN. W ramach spotkania ktore trwało od godziny 7,30 do 10,30 odpowadali oni na pytania związane z nowelizacją ustawy o IPN, odpowiadali na pytania dotyczące ewentualnego udziału IPN w ufundowaniu pomnika Ofiar Komunizmu, oraz współpracy Polonii z IPN, umożliwiającej skuteczne reagowanie na zniesławienia Polski, na te pojawiające się w zagranicznych mediach.
W ramach zadawnych pytań koleżanka Maria Swiętorzecka przestawila się że jest czolnkinią naszego Stowarzyszenia i wyszla z propozycją współpracy miedzy IPN a nszym Stowarzyszeniem. Kolega Janusz Niemczyk zadał pytania dotyczacę współpracy IPN z Instytutem Gaucka w Niemczech, pracy IPN'u majacej na w celu ujawnianie jeszcze nieujanionych agentów zwerbowanych przez Stasi (Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego NRD) w latach 1980 – 1989. Stasi w tych latach dostała przyzwolenie od Kremla na werbunek swojej agentury na terenie Polski. Jak powiedział kolega Janusz Niemczyk: "kraj ktory nie ma agentów to kraj który rośnie w siłę, i kraj w ktorym ludziom żyje się dostatniej". Odpowiedżi na to pytanie udzieliła pani Agniszka Jędrzak i powiedziała ona że "od 3 lat ma miejsce wspołpraca z Instytutem Gaucka, i że ta współpraca układa się dobrze".

Z odpowiedzi pani Agnieszki Jędrzak można wnioskować, co zreszta widać po danych statystycznych napływajacych z Polski że agentura wcześniej przyczynila się wydatnie do biedy w Polsce i do słabych wyników ekonomicznych Polski.


Inne pytanie postawione przez kolegę Janusza Niemczyka było bazowane na niedawnej informacji ktora ukazała sie w prasie w Polsce a inforamcji mowiącej o tym że minister Kultury pan Gliński przeznaczył na odnowę cmentarza żydowskiego w Warszawie 100,000,000 zł, i poprosił o podanie kwoty funduszu jakim dysponuje Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa. Biuro które opiekuje się jak powiedział pan Adam Siwek ponad 12,000 pomnikami, cmentarzami i miejscami pamięci.

Pan Adam Siwek odpowiedział że Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa dysponuje funduszem 5,200,000zł. W trakcie zebrania i po zebraniu szereg osób mówiło kol. Januszowi Niemczykowi że to było dobre pytanie. Wiadomo do inzynierów przemawiają cyfry, numery, kwoty, a dużo mniej ogólne słowa typu: wielki, piękny, staramy sie, duży np. wysiłek, itd. Ogólne słowa mają dużo słabszą użyteczność przy porównaniach.

Janusz Niemczyk